WEBMATEMATİK MATEMATİK SİTENİZ...
  Matematik Nedir?
 
MATEMATİK NEDİR ?
İlkokula başladığımızdan beri yaklaşık 15 yıldır matematik dersleriyle iç içeyiz. Nedense matematik büyük bir çoğunluğu kapsayan öğrencilerin hep korkulu rüyası olmuştur. Çünkü öğrencilere genelde soyut yönü anlatılmıştır. Halbuki bizim hayatı, dünyayı tanımamız, anlamamız, yaşadığımız çevreyi geliştirmemiz matematiğin yardımıyla gerçekleşir. Matematik şudur matematik budur diyemeyiz. Çünkü matematik bizim hayatımızı oluşturur. Bir takım sembolleri ifade ederken kullandığımız bir dildir. Mantıklı düşünmemizi geliştirir, günlük hayatta başvurduğumuz sayma, hesaplama, çözme ve ölçmedir. Matematiği hep soyut matematik pratik hesaplamalar, problem çözme, çevreden sonuç çıkarmada kullandığımız matematiktir. En basitinden yaptığımız bir kek bile dönüşüm ürünüdür. Matematik bilmediğimizi bize hiçbir yararı olmadığını düşünürüz. Halbuki yaptığımız en basit işte bile matematikle iç içeyizdir.

MATEMATİK NASIL DOĞMUŞTUR ?

Matematiğin doğmasıyla ilgili iki temel yaklaşım olduğunu söyleye biliriz. Bunlardan ilki matematiği insanın kendisinin icat ettiğidir. Diğeri ise matematiğin evrende var olduğu insanın onu zamanla fark ettiğidir. Bu görüşü destekleyen komutlar oldukça fazladır. Mesela arı peteğinin düzgün altıgen olması, insan vücudunda başın gövdeye, gövdenin bacaklara olan oranı, ağaçlara tırmanan sarmaşıklarda helis, gezegenlerin yörüngelerinde elips matematiksel uyumun kanıtlarıdır.
Matematik çalışmaları ilk önce Mısır ve Mezopotamya’ da doğmuş ve oranda Yunanistan’ a kaymıştır. Aristo, Pisagor, Thales, Descartes, Öklid gibi bilim adamları matematikle ilgili araştırmalar yapmışlar ve matematiğin varlığını kanıtlamışlardır.

NEDEN MATEMATİĞE İHTİYAÇ DUYULMUŞTUR
Farkında olmadan doğduğumuzdan beri matematiği kullanırız. Matematik bizim yaşantımızın vazgeçilmez bir parçasıdır. Matematik öğretimi öğrencilerin soyut düşünce kabiliyetlerini geliştirirken bu kabiliyeti her yerde kullanabilmelerini sağlamalıdır. Kullanılmayan bir yeteneğin kişiye ve onun yaşadığı topluma ne faydası olabilir ki ?
Matematiğin bizim hayatımızı içerdiğini söyledik. Bu hayatımızdaki olayları bir takım sembollerle ifade ederek matematik dilini kullanırız. Edindiğimiz bilgi ve becerileri günlük yaşantımızda karşılaştığımız problemleri çözmek için kullanma alışkanlığı kazanırız. Bir çok kişi ben matematikten anlamam, zaten bilmem gerekmiyor, hiçbir işe yaramıyor diye düşünüyorlar. Bu kişiler ne yazık ki matematiğin içinde yaşadığının farkında değildir. Matematiksiz bir bilim düşünülemez. Diğer bütün bilim dallarda matematiğe muhtaçtır.

MATEMATİK ÖĞRETİMİNİ ETKİLEYEN GENEL KURAMLAR

1. Uyarıcı – Davranım Kuramı : Öğrenme , öğrenci, uyarıcı ve davranım arasında bir bağ kurulduğu zaman gerçekleşir.
2. Anlamlı Öğrenme Kuramı : Yeni bir öğrenme daha önce öğrenilmişlerle gerçekleşir.
3. Piagetin Öğrenme Kuramı : Öğrenmenin belirli dönemlere uygun olması ve nasıl olduğu önem taşır.
4. Buluş Yoluyla Öğrenme Kuramı : Öğrenmenin yöntemi çok önemlidir. Amaç öğrencinin keşfederek öğrenmesidir. (Bruner)
5. Gagne ve Skemp’ in Öğrenme Kuramları : Matematikteki kavram ve beceriler aşamalı olarak bir düzen dahilinde verilmelidir.
6. Okulda Öğrenme Kuramı : Doğrudan sınıftaki öğretiminin geliştirilmesine yöneliktir. Öğretmen öğrenciye yol gösteren, derse katılımını sağlayan, gerekli ve yeterli pekiçtireçleri veren, bilgileri ileten kişidir.

MATEMATİK ÖGRETİMİNDE GENEL İLKELERİ

1. Öğrencinin hazır olma durumu belirlenmelidir.
2. Öğretim planlı olmalıdır. (Matematikte konular birbirleriyle bağlantılıdır.)
3. Öğrenci öğrenme etkinliklerine aktif olarak katılmalıdır.
4. Öğretim etkinliklerinde öğrenciye yeterince pekiçtireç verilmelidir.
5. Öğrençiye dört işlemle ilgili çok alıştırma yaptırılmalıdır.
6. Öğrenci matematik öğrenmeye güdülenmelidir.
7. Öğretim öğrenci merkezli olarak düzenlenmelidir.
8. Öğretim öğrenci merkezli olarak düzenlenmelidir.

MATEMATİK ÖGRETİMİNDE KARŞILAŞILAN GÜÇLÜKLER

1. Öğrencilerde matematik fobisinin oluşması,
2. Matematik konularının öğrenciler için ilgi çekici olmayışı
3. Öğrencilerin çalışma metotsuzluğu ve yetersizliği
4. Öğrencinin kazandığı kabiliyetlerin matematik dersi için yetersiz oluşu,
5. Öğrencilerin ruh yapıları , yetiştirildikleri ortam kişisel farklılıkları oluşturmaktadır.
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=